School Picture Day is Friday, 10/28

School Picture Day is Friday, 10/28 in the Cafeteria. Please click for details.
Posted on 08/01/2022
Dear Viking Families,

Please make sure your child is here in uniform for their school picture.
These pictures are very important as they are used for our SIS database and for our annual yearbook. 

You have the ability to place an order for a portrait and money must accompany your child when they have their picture taken or you can order them online. 

Queridas familias vikingas,

Asegúrese de que su hijo esté aquí en uniforme para la foto de la escuela.
Estas imágenes son muy importantes ya que se utilizan para nuestra base de datos SIS y para nuestro anuario anual.

Tiene la posibilidad de realizar un pedido de un retrato y el dinero debe acompañar a su hijo cuando se toman la foto o puede pedirlos en línea.

Chè Fanmi Viking yo,

Tanpri asire w ke pitit ou a isit la nan inifòm pou foto lekòl la.
Foto sa yo enpòtan anpil paske yo itilize yo pou baz done SIS nou an ak pou Annuaire nou an.

Ou gen kapasite pou mete yon lòd pou yon pòtrè ak lajan dwe akonpaye pitit ou a lè yo gen foto yo pran oswa ou ka kòmande yo sou entènèt.

Search
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA